UBS , tá banka? No, tá umelecká, slovenská!

Som nesmierne šťastná a hrdá na to, že dňom 25.3.2023 som sa stala členkou Umeleckej Besedy : http://www.artslovakia.sk/ . Je to obrovská výzva a zároveň nová dimenzia pre ďaľšiu prácu. Teším sa! A už čoskoro prvá spoločná členská výstava, KultúrPark Košice , 6.7.2023 .