CV

TÍMEA SZALAI GOLASZ
​Komárno(Sk) 1987​

ŠTÚDIUM:

2008-2011
UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ODBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA, BRATISLAVA, bakalárske štúdium pod vedením :
Doc. Stanislav Harangozó, akademický maliar; Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD.

2011-2013
UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ODBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA, BRATISLAVA, magisterské štúdium pod vedením :
Doc. Stanislav Harangozó, akademický maliar; Daniel Brunovský, akademický maliar

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

2011
GALÉRIA FOYER KOMÁRNO
2012
ARTCENTRUM HURBANOVO
2013
PÁLFFYHO PALÁC, BRATISLAVA
2014
GALÉRIA ÁRPÁDA FESTYHO, GYMNÁZIUM HANSA SELYEHO, KOMÁRNO
2015
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, KOLÁROVO

SKUPINOVÉ VÝSTAVY:

2020
ARTKLUB 2020, ARTCENTRUM, HURBANOVO
MAMSZE 2020, PODUNAJSKÉ MÚZEUM, KOMÁRNO
FACE EXHIBITION, GALERIJA HERMANA, PULA (HR)

2019
MAMSZE 30: 30 rokov tvorby výtvarníkov maďarskej národnosti na Slovensku, séria výstav skupiny MAMSZE:
GALÉRIA LIMES, KOMÁRNO
ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM, DUNAJSKÁ STREDA
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM, KOŠICE

ARTKLUB 2019, ARTCENTRUM, HURBANOVO

2018
PAROLA, séria výstav skupín MAMSZE a Balassi Bálint Asztaltársaság (HU):
PÁLFFYHO PALÁC, BRATISLAVA
MÚZEUM BÉLA DORNYAY-a, SALGÓTARJÁN (HU)
GALÉRIA LIMES, KOMÁRNO

VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, PÓCSPETRI (HU)
ARTKLUB 2018, ARTCENTRUM, HURBANOVO
MAMSZE DÁMY, GALLERY NOVA, DUNAJSKÁ STREDA

2017
VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, TOKOD (HU)
CROSSINGS-KRÍŽENIA, VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, GALÉRIA HEGYVIDÉK, BUDAPEŠŤ (HU)
FACE EXHIBTION, FONTENAY-SOUS BOIS MAISON DU CITOYEN ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, PARÍŽ (FR)
ARTKLUB 2017, ARTCENTRUM, HURBANOVO

2016
FACE EXHIBITION, GALERIA ALVONA, LABIN (HR)
VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, TOKOD (HU)
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, KOLÁROVO
ARTKLUB 2016, ARTCENTRUM, HURBANOVO

2015
PEDAGÓG A JEHO ŽIAK: Výstava venovaná 70.výročiu vzniku PdF UK, LAPIDÁRIUM, BRATISLAVSKÝ HRAD, BRATISLAVA
VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, FOIENI (RO)

2014
UČITELIA VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ Z REGIÓNU – séria výstav:
CSEMADOK, KOMÁRNO
ARTCENTRUM, HURBANOVO

2013
STAROMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, BRATISLAVA

2012
VÝSTAVA ZO SYMPÓZIA, GALERIA PARADISO, RAB (HR)
MEETING/STRETNUTIE, GALÉRIA SLOVENSKÉHO ROZHLASU, BRATISLAVA
KARL MAY, GALÉRIA SLOVENSKÉHO ROZHLASU, BRATISLAVA

Členstvá:

ARTKLUB, HURBANOVO
MAMSZE – SPOLOK MAĎARSKÝCH VÝTVARNÍKOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA

Sympóziá a Workshopy:

2018
PÓCSPETRI, MAĎARSKO

2017
SYMPÓZIUM CROSSINGS-KRÍŽENIA, HEGYVIDÉK, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
TOKOD, MAĎARSKO

2016
TOKOD, MAĎARSKO

2015
FOIENI, RUMUNKSO

2012
RAB, OSTROV RAB, CHORVÁTSKO